Strategie

Een strategie of plan-van-aanpak bevat de uitgewerkte mogelijkheden en daadwerkelijke zetten om het product of dienst te vermarkten.

Van groot belang is het principe van geanticipeerde strategie ofwel het reageren op primaire en secundaire keuzes van potentiële klanten.

Een juiste aanpak stelt de route/kanalen, middelen en nieuwe inzichten (trial-and-error) centraal.

Waarbij strategie de aanzet bepaald neemt focus het verdere verloop en verbetering over.